6. DRYSAU

6.1.

Drysau siopau, yn enwedig os ydynt yn wydr ac ychydig yn ôl o flaen y siop, ac yn aml dyma bwynt mynediad byrgleriaid. I atal hyn, rydym fel arfer yn ffafrio gosod rhwyllau latis, ond gellir eu diogelu gyda giatiau haearn sy’n bosibl eu symud.  Dylid storio giatiau mewn man cudd pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

6.2.

Gall defnyddio golau hefyd weithredu fel rhwystr ar ddrysau ychydig yn ôl o flaen y siop.

« Back to contents page | Back to top