7. BOCSYS LARYMAU ALLANOL, SYNWYRYDDION A TCC

7.1.

Nid oes angen caniatâd cynllunio i osod bocs larwm maint safonol. Bydd angen Caniatâd Adeilad Rhestredig os yw’r adeilad yn un Rhestredig.

7.2.

Gellir cysylltu synwyryddion ffenestr i larwm neu gamera TCC ac mae’n annhebygol y bydd angen Caniatâd Cynllunio na Chaniatâd Adeilad Rhestredig os yw’r adeilad yn un Rhestredig. Mae’n bosibl y bydd angen caniatâd cynllunio i osod camerâu TCC a bydd bob amser angen Caniatâd Adeilad Rhestredig.  

« Back to contents page | Back to top