9. CYMORTH A CHYNGOR

9.1.

Os ydych yn ystyried ychwanegu mesurau diogelwch i’ch siop a allai fod angen caniatâd rydym yn eich annog yn gryf i drafod eich bwriad gyda Swyddog Cynllunio cyn archebu gan gyflenwr.  Y rhif cyswllt yw 01492 574000. 

9.2.

Bydd Gwasanaeth Atal Troseddau'r Heddlu lleol hefyd yn rhoi cyngor. I dderbyn y gwasanaeth hwn ffoniwch 0845 607 1001 - Cymraeg neu 0845 607 1002 - Saesneg.

« Back to contents page | Back to top