10. CYMHORTHDAL

10.1.
Mae gan y Cyngor gynllun grantiau dewisol i wella siopau ac eiddo masnachol mewn rhannau penodol o’r Fwrdeistref Sirol. Os yw darparu diogelwch blaen siop yn rhan o gynllun gwella mwy cynhwysfawr ar yr eiddo, mae’n bosibl y byddent yn gymwys i gael cymhorthdal o’r fath. Gellir hefyd rhoi cymhorthdal i uwchraddio ffenestri fel modd o wella diogelwch. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â David Birch ar 01492 575254.

« Back to contents page | Back to top