8. Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol

8.1.

Atebwch y deg cwestiwn uchod ar dudalen ar wahân. Ar gyfer pob un o’r 10 o gwestiynau, dylech:

  1. Ateb y cwestiwn hyd eithaf eich gwybodaeth, gan ddarparu unrhyw dystiolaeth sydd ar gael (astudiaethau lleol, y cyfrifiad ac ati – ewch i wefan y Cyngor)
  2. Llenwch y colofnau ‘Effaith’ a ‘Tystiolaeth wedi’i Chyflwyno’ uchod i nodi effaith gadarnhaol, negyddol neu niwtral ar ardal y gymuned
  3. Nodwch sut y gellid lliniaru unrhyw effeithiau negyddol neu wella effeithiau cadarnhaol.

Cyflwynwch yr Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol gyda’ch cais cynllunio.

« Back to contents page | Back to top