9. Mynegai Asesu Effaith Gyffredinol

9.1.

 
Sylwer: Dylid nodi’r ffynonellau ar ffurf symiau allan o 10 (yn rhanadwy â 10) er mwyn mesur yr effaith sylfaenol, neu’n rhanadwy â chyfanswm y cwestiynau y gellir eu hateb. Mae 0.1 – 1.0 yn nodi graddfeydd yr effaith gadarnhaol, 0 yn golygu niwtral, -1.0 - -0.1 yn nodi graddfeydd yr effaith negyddol. Dylid penderfynu’n lleol a yw iaith o bwysigrwydd uchel, canolig neu isel, er enghraifft lle ceir cyfran uchel neu isel o siaradwyr Cymraeg, neu ddymuniad i hyrwyddo’r Gymraeg. 
 

« Back to contents page | Back to top