12. Cysylltiadau a Gwybodaeth Bellach

12.1.

Mae tudalen we sy’n cynnwys gwybodaeth ystadegol sy’n berthnasol i gwestiynau’r Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol a’r Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol wedi cael ei pharatoi i gynorthwyo ymgeiswyr i lenwi’r dogfennau perthnasol. Mae’r dudalen ar gael yn www.conwy.gov.uk/cdll           

Mae’r Cyngor yn annog cynnal trafodaethau cyn gwneud cais er mwyn penderfynu a oes angen Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol neu Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol . Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gofynion y polisi ac asesu, cysylltwch â’r canlynol: 

Gwasanaeth Polisi Cynllunio (26 Castle Street, Conwy. LL32 8AY)

Ffôn:   01492 575461  cdll.ldp@conwy.gov.uk

Rheoli Datblygu ac Adeiladu (Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn. LL29 8AR)

Ffôn:   01492 574000 cynllun.plan@conwy.gov.uk

Yn y dogfennau canlynol ceir gwybodaeth gefndir ynglŷn â’r cynigion yn y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn:

Am fwy o wybodaeth am y Gymraeg ac am fentrau yng Nghonwy:

« Back to contents page | Back to top