CDLl6 - Iaith Gymraeg » Contents

Bookmarks and Quick Links

Chapters

Title
1. Cyflwyniad
2. Y Gymraeg yn Nghonwy
3. Cynllunio a'r Iaith Gymraeg
4. Y Cynllun Datblygu Lleol a'r Gymraeg
5. Pryd i gyflwyno Datganiad Cymunedol a leithyddol neu Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol
6. Beth i'w gynnwys mewn Datganiad Cymunedol a Ieithyddol
7. Beth i'w gynnwys mewn Asesiad Cymunedol a Ieithyddol
8. Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol
9. Mynegai Asesu Effaith Gyffredinol
10. Cynigion Asesu / Mesurau Lliniaru
11. Monitro
12. Cysylltiadau a Gwybodaeth Bellach