6. Dod i Benderfyniad

6.1.

Bydd y Cyngor yn beirniadu ar wahân os yw’r eglurhad yn rhesymol ym mhob amgylchiad, os nad ydyw, bydd yn gofyn i’r ymgeisydd ailystyried hyn.  Mae Polisi DP/1 o’r LDP yn nodi; ‘Caniateir datblygiad yn unig lle dangosir ei fod yn gyson ag egwyddorion datblygiad cynaliadwy’.

6.2.

Mae’r Cyngor yn chwilio am dystiolaeth bositif ac atebion ac, felly, amcan Polisi DP/1 ydi na ddylid caniatáu datblygiad os nad yw’n bodloni egwyddorion datblygiad cynaliadwy.

« Back to contents page | Back to top