7. Mwy o Wybodaeth

7.1.
Mae datblygu cynaliadwy yn cynnwys rhai egwyddorion amgylcheddol pwysig iawn, gan gynnwys:
  • Cadwraeth Ynni
  • Cadwraeth Dŵr
  • Hyrwyddo Bioamrywiaeth
  • Osgoi Llygredd; a
  • Chyfyngu’r effaith ar adnoddau naturiol
7.2.

Efallai bydd angen i ymgeiswyr ymgynghori ag arbenigwyr mewn meysydd penodol i helpu i baratoi’r dystiolaeth i gefnogi’r rhestr wirio SAS.  Un enghraifft o hyn fyddai bod angen tystiolaeth oddi wrth Asiantaeth Amgylchedd Cymru, e.e. mewn perthynas ag amgylchedd ddŵr ac osgoi llygredd dŵr daear.

« Back to contents page | Back to top