2. PWRPAS

2.1.

Mae’r Safonau Parcio hyn yn ceisio sicrhau dull eglur a chyson o ddarparu parcio, cyflwyno cynlluniau teithio, ac ystyriaethau cynaladwyedd, a fydd yn rhoi gwybod i ddatblygwyr, dylunwyr ac adeiladwyr beth sy’n ddisgwyliedig ohonynt yn ystod cam dechreuol y broses datblygu yn Ardal y Cynllun.

« Back to contents page | Back to top