8. DATGANIAD CYFFREDINOL

8.1.

Nid yw diffyg safonau parcio ar gyfer defnydd tir penodol yn golygu na fydd angen darpariaeth parcio.

8.2.

Mae’r awdurdod lleol hefyd yn cadw’r hawl i drin pob cais cynllunio yn ôl ei haeddiant, yn unol â maint, natur, lleoliad, dwysedd, cyflogaeth a nodweddion cynhyrchu traffig y datblygiad bwriedig, a’i effaith ar y rhwydwaith priffyrdd lleol a rhanbarthol.

8.3.

Bydd derbyn cynllun teithio a gyflwynwyd gan yr awdurdod lleol {bob amser} yn gofyn am lunio Cytundeb Adran 106 i sicrhau cydymffurfiaeth barhaus â chynnwys y cynllun teithio.

« Back to contents page | Back to top