7. Trwyddedau

7.1.

Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gyfrifol am roi trwyddedau ar gyfer gweithgareddau a fyddai’n anghyfreithlon, er enghraifft, tarfu ar rywogaeth sy’n cael ei diogelu gan Ewrop, oni bai bod cyfiawnhad dilys dros hynny, er enghraifft ar gyfer iechyd a diogelwch cyhoeddus, pwrpas amaethyddol, ac yn y blaen.  

7.2.

Mae’r rhan fwyaf o drwyddedau am ddim. Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru hefyd yn rhoi trwyddedau at bwrpasau penodol fel gwyddoniaeth ac addysg.

Ewch i: http://www.CCGC.gov.uk/landscape--wildlife/habitats--species/species-protection/licensing/application-forms.aspx?lang=en

« Back to contents page | Back to top