8. Gwybodaeth ychwanegol

8.1.

i gael rhagor o wybodaeth am y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn, cysylltwch ag:  

Ymholiadau Rheoli Datblygu:

Rheoli Datblygu, Swyddfeydd Dinesig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bae Colwyn, LL29 8AR

Rhif Ffôn: 01492 575247 E-bost cynllun.plan@conwy.gov.uk 

Ar gyfer ymholiadau polisi cynllunio cyffredinol:        

Y Gwasanaeth Polisi Cynllunio, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 26 Castle Street, Conwy, LL32 8AY

Rhif Ffôn: 01492 575124 / 575181 / 575180  E-bost cdll-ldp@conwy.gov.uk 

Ar gyfer ymholiadau cadwraeth:

Pen Swyddog Cadwraeth, Swyddfeydd Dinesig, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bae Colwyn, LL29 8AR 

Rhif Ffôn: 01492 575951     E-bost peter.jones-hughes@conwy.gov.uk

« Back to contents page | Back to top