15. Atodiad 3 - Costau ar gyfer Darparu Mannau Agored

15.1.
Mannau Chwarae a Chwaraeon Awyr Agored 

Tabl 1: Mannau chwarae a chwaraeon awyr agored: costau darparu

Tabl 2: Mannau chwarae a chwaraeon awyr agored: costau cynnal

Tabl 3: Crynodeb cost mannau chwarae a chwaraeon awyr agored

Cyfrifon: 

Mannau Chwarae fesul preswylydd (12 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £11.40) = £136.80

A chostau cynnal a chadw (12 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £5.10) = £61.20

Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer y Mannau Chwarae = £198 

Chwaraeon awyr agored fesul preswylydd (16 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £11.40) = £182.40

A chostau cynnal a chadw (16 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £5.10) = £81.60

Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer y chwaraeon awyr agored = £264

Mannau Chwarae Plant 

Tabl 4: Mannau chwarae: Costau darparu yn seiliedig ar wir gyfraniadau o ddatblygiadau a gymeradwywyd (Conwy)

Tabl 5: Mannau chwarae: crynodeb cost

Cyfrifon: Mannau chwarae plant (8 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £18.04) = £144.32A chostau cynnal a chadw (8 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £26.18) = £209.44Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer man chwarae plant = £353.76

Cyfrifon Cyfraniadau Lotment

Cyfrifon: 

Gofyniad lotment yn seiliedig ar 5.5 llain fesul 1000 o bobl

Maint lotment 111m2 (bychan iawn, gan gynnwys isadeiledd) 

5.5 x 111        = 610.5 m2

÷ 10,000         = 0.06 ha fesul 1000 o bobl 

610 ÷ 1000    = 0.62 m2 yr unigolyn 

Cost darparu un lotment £1666.67

Prynu 1 ha o dir am £50,000 yr hectar

+ chostau isadeiledd o £100,000 =150,000

÷ 90 llain lotment                             = £1666.67 

5.5 ÷ 1000                 = 0.0055 llain yr unigolyn

0.0055 x £1666.67   = £9.17 yr unigolyn 

£1666.67 ÷ 111m2   = £15 y metr sgwâr

« Back to contents page | Back to top