18. Atodiad 6 - Rhagor o wybodaeth

18.1.

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ynglŷn â’r materion sy’n berthnasol i asesu rhwymedigaethau cynllunio o’r:

Adain Polisi Cynllunio:

Mr James Harland (Arweinydd Tîm – Polisi Cynllunio)

01492 575 180         E-bost. james.harland@conwy.gov.uk 

Miss Lindsay Weatherall (Uwch Swyddog Cynllunio – Polisi)

01492 575 124         E-bost. lindsay.weatherall@conwy.gov.uk 

Mr Robin Sandham (Uwch Swyddog Cynllunio – Polisi)

01492 575 181         E-bost. robin.sandham@conwy.gov.uk

« Back to contents page | Back to top